Liv stereo

Ett screentryck föreställande karaktären Liv, en artificiellt skapad människa, tryckt i cyan och rött. Fungerar med 3d-glasögon i cyan/rött för stereoskopisk djupeffekt.

  • Screentryck på Somerset Velvet Radiant White 280g papper
  • Signerad och numrerad
  • Upplaga 6