Kiruna framtidsstaden

Inspirerad av mästerillustratören Anders Bäckmans "Flyg över Stockholm" skapade jag denna retrovision över framtidsstaden Kiruna. Även detta digitaltryck har, precis som bilden "En ren upplevelse" sitt ursprung i en av Kiruna kommuns gamla slogans.

  • Digitaltryck på Hanemule Fine Art "Museum Etching" papper
  • Signerad och numrerad
  • Upplaga 20 st